Recenzija: Psihoterapija (Založba IPSA)

V tej objavi najdete recenzijo knjige z naslovom Psihotearpija, ki jo je izdal inštitut IPSA.

Uredili: Maša Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak

Avtorji: Janko Bohak, Heliodor Cvetko, Bosiljka Lojk, Leon Lojk, Marino Kačič, Romana Kebe, Vlasta Meden Klavora, Zoran Milivojević, Miran Možina, Samo Pastirk, Lan Pečjak, Peter Praper, Jože Ramovš, Dinko Štajduhar, Lea Šugman Bohinc, Jasna Vešligaj-Damiš, Bogdan Žorž, Gregor Žvelc, Maša Žvelc

Vsebina: V splošnem delu knjige Psihoterapija so podani temeljni koncepti psihoterapije ter razvoj psihoterapije v Sloveniji. V specifičnem delu pa je predstavljenih 13 psihoterapevtskih pristopov: psihoanaliza in psihoanalitična psihoterapija, psihodinamska psihoterapija, vedenjsko kognitivna terapija, logoterapija, realitetna terapija, psihodrama, gestalt terapija, transakcijska analiza, transpersonalna psihoterapija, sistemska psihoterapija, ter dve smeri integrativne psihoterapije.

Recenzija: Nedvomno zelo veliko pove, da je to prva knjiga v slovenščini, ki predstavlja vse modalitete, ki so prisotne v Sloveniji. Knjiga bo najbolj uporabna za študente psihoterapije, ki se šele odločajo za modaliteto ter za ljudi, ki psihoterapijo potrebujejo, saj jim bo ta knjiga olajšala izbiro modalitete psihoterapevta ali psihoterapevtke. Upamo pa tudi, da bo knjiga uspela razbiti nekatere stereotipe, ki so povezani s psihoterapijo in s tem omogočila večjo prepoznavnost psihoterapije kot oblike pomoči v slovenskem prostoru.