O nas

Moja študijska pot se je začela z vpisom na Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, kjer sem poleg diplome končal še magistrski študij. Ker me je poleg širokih družbenih vprašanj začel zanimati tudi človek in njegova psiha, sem študij nadaljeval na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer sem diplomiral in magistriral iz psihologije. V tem času sem se tudi odločil za študij iz integrativne psihoterapije na inštitutu IPSA, ki sem ga zaključil z mednarodno diplomo iz integrativne psihoterapije pri IIPA (Mednarodna zveza za integrativno psihoterapijo). Po zaključku študija sem kot eden izmed ustanoviteljev Inštituta za psihoterapijo in psihologijo (IPP) postal strokovni vodja IPP za katerega izvajam psihoterapijo ter pripravljam delavnice in predavanja. Sem član Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter IIPA.

Moja formalna izobrazba je univerzitetna diplomirana ekonomistka, smeri računovodstvo in revizija pridobljena na Ekonomsko poslovni fakulteti, UM. Izobraževanje nadaljujem z znanstvenim magistrskim študijem Finančnega managementa na Fakulteti za management, UP in pridobivanjem certifikata Certified Fraud Examiner pri Association of Certified Fraud Examiners. Dodatno sem se izobraževala pri Centru za razvoj financ na Ministrstvu za finance v sodelovanju s CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) in s tem izobraževanjem pridobila mednarodno priznan CIPFA certifikat in diplomo iz računovodstva in notranje revizije javnega ter s tem licenco preizkušene računovodje javnega sektorja Ministrstva za finance in naziv preizkušeni državni notranji revizor. V letu 2014 pa sem pridobila certifikat preizkušeni notranji revizor za zasebni sektor pri Slovenskem inštitutu za revizijo. 

Sem direktorica in s tem zakonita zastopnica IPP, kjer skrbim za razvoj inštituta in njegovo poslovanje.