Psihoterapija in zaupnost informacij

Zaupnost informacij v psihoterapiji je sicer podrobneje opredeljena v Kodeksu etike in profesionalne prakse, ki določa, da je zaupnost v dobri psihoterapevtski praksi samoumevna ter da se vsi pogovori med psihoterapevtom in klientom obravnavajo kot zaupni. Psihoterapevt tudi dolžan zagotoviti delovno okolje, v katerem je zagotovljena tudi zasebnost. 

 Psihoterapevt se drži načela zaupnosti tudi po zaključku psihoterapije.

 Psihoterapevt upošteva tudi določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.