Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija

Poteka v skupini najmanj šestih članov in največ dvanajstih. Ponavadi se skupina srečuje enkrat na teden po tri ure.

 Psihoterapevt vzpodbuja komunikacijo in razkrivanje posameznikovih težav skupini, zato je skupinska psihoterapija primerna predvsem za tiste, ki se želijo naučiti ali ponovno vzpostaviti zaupne odnose in navezanost s skupino.

V skupini posameznik raziskuje sebe v odnosu z drugimi. V skupinski psihoterapiji v primerjavi z individualno običajno traja dlje, da se v skupini ustvari zaupno in varno okolje, vendar pa je njena prednosti, da osebnostno rastemo v odnosu in s podporo drugih članov skupine.

Oblikujejo se lahko tudi skupine, katerih člani imajo podobne težave (depresija, obvladovanje jeze, težave v spolnosti,...